Verksamhetsenheter

Livsmedelssäkerhetsverket Eviras huvudkontor ligger i Helsingfors, i Viks kampusområde .

Eviras regionala verksamhetsenheter finns i Joensuu, Kuopio, Villmanstrand, Loimaa, Uleåborg, Seinäjoki och Åbo.

Köttbesiktningspersonalens verksamhetsställen är belägna i samband med slakterierna.

Telefonväxeln betjänar må - fr 8.00 - 16.15

Helsingfors: huvudkontor

Mustialagatan 3
00790 Helsingfors
tfn. 029 530 0400 (växel), fax 029 530 4350

E-postadress
Registratur: kirjaamo at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi
Info: info at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi
Återkallelser: takaisinvedot at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi


Regionala verksamhetsenheter

Joensuu

PB 68 (Yliopistokatu 6)
80101 Joensuu
tfn 029 530 0400 (växel)

 

Kuopio

Postadress: PB 92, 70701 Kuopio
Besöksadress: Forskningscentret Neulanen, Neulaniementie 4, 70210 Kuopio
tfn 029 530 4952, tfn 029 530 0400 (växel), fax 029 530 4970

Verksamhetsstället i Kuopio står till tjänst med expertistjänster och laboratorieundersökningar som hänför sig till djursjukdomar. Tyngdpunkter är bakteriesjukdomar bland djur och sjukdomar bland produktionsdjur, särskilt idisslare, och post mortem -undersökningar, fisk- och kräftsjukdomsundersökningar och bisjukdomsundersökningar. CEM-undersökningen av avelshingstar och bi- och kräftsjukdomsundersökningarna har koncentrerats till verksamhetsstället i Kuopio, så också referenslaboratorieverksamheten som hänför sig till salmonellatypningen och EHEC-infektioner inom primärproduktionen.

Villmanstrand

Terminaalinkatu 5
53420 Villmanstrand
tfn 029 530 0400 (växel), fax 029 530 5157

Loimaa 

PB 111 (Tampereentie 51)
32201 Loimaa
tfn 029 530 0400 (växel), fax 029 530 5317

På Eviras verksamhetsställe i Loimaa sköts uppgifter som hänför sig till utsädeskontrollen, såsom kontroll och godkännande av certifierat utsäde, sorttestning, frågor som hänför sig till växtförädlarrätten och växtsortförteckningarna, marknadstillsyn över handeln med utsäde och flyghavrekontrollen. Utsädeslaboratoriet svarar för analyserna av utsädes- och potatisprover. Till Loimaa har också förlagts annan verksamhet som Evira svarar för såsom ekokontrollen.

Uleåborg

Postadress: Elektroniikkatie 3, 90590 Uleåborg
Besöksadress: Elektroniikkatie 5, 90590 Uleåborg
tfn 029 530 4924, tfn 029 530 0400 (växel), fax 029 530 4915

Verksamhetsstället i Uleåborg står till tjänst med forskning och expertistjänster som hänför sig till djursjukdomar. Tyngdpunktsområden i verksamhetsställets kompetens är sjukdomar bland vilda djur och vattendjur och sjukdoms- och post mortem -bestämningar av produktionsdjur inom norra Finlands område. Specialkompetensen inom parasitologi har i Evira koncentrerats till verksamhetsstället i Uleåborg, där också det nationella referenslaboratoriet för parasitologi finns.

Seinäjoki

Postadress: PL 198, 60101 Seinäjoki
Besöksadress: Keskuskatu 23, 60100 Seinäjoki
tfn 029 530 5401, tfn 029 530 0400 (växel), fax 029 530 5430

Verksamhetsstället i Seinäjoki står till tjänst med laboratorieundersökningar som hänför sig till djursjukdomar och till dem anslutande expertistjänster. I Seinäjoki utförs också sjukdoms- och post mortem -undersökningar av produktionsdjur (svin, idisslare, fjäderfä och pälsdjur). Pälsdjursundersökningarna har i Evira koncentrerats till verksamhetsstället i Seinäjoki.

Åbo

PL 119 (Universitätsgatan 34)
20101 Åbo
tfn 029 530 4781, tfn 029 530 0400 (växel), fax 029 530 4791

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER

  • Reseplaneraren Söktjänsten erbjuder uppgifter om rutter och tidtabeller i huvudstadsregionen.

  • Resa.fi  Söktjänsten erbjuder tåg-, och bussförbindelser i hela landet samt lokaltrafikförbindelser i ett flertal städer.