JSM: Livsmedelsverkets logotyp beskriver den långa raden olika uppgifter och serviceorientering

15.3.2018

Logotypen för livsmedelsverket, som inleder sin verksamhet vid ingången av 2019, Bordet är dukat avspeglar den långa raden av verkets olika uppgifter och serviceorientering: hela livsmedelskedjan från jord till bord och tillbaka, levande landsbygd, städer och företagsamhet, bred expertis och forskning.

Läs mer om jord- och skogsbruksministeriets meddelande

Teman: