Bättre veta än tro

Allt är inte sant vad som sägs om Evira och myndigheternas verksamhet

Mången tror att:

Tillsatser är farliga

Nej det är de inte. I livsmedel används tillsatser bland annat för att livsmedlen så håller sig bättre. Endast sådana tillsatser får användas, som efter grundliga undersökningar bedömts vara säkra. Det påvisas med E-koden. I märkningarna på förpackningen ges information om tillsatserna.

Läs mer om tillsatser  Mången tror att:

Kål inte får halveras i butiken

En försäljare får halvera kål i butiken. Grönsaker får också iordningställas i butiken och man får till exempel avlägsna blasten från rotsaker eller skära stora rotsaker i lämpliga bitar med tanke på konsumenten. Förberedelsen ska göras på ett rent underlag och med en ren kniv.

 /files/images/useinluultua/kaali-400px-sv.png : 68Kb

  


Mången tror att:

Evira utarbetar onödiga författningar och bestämmelser

Evira utarbetar inga författningar och hittar inte heller på bestämmelser. EU, riksdagen och ministerierna utarbetar lagstiftningen. Ibland lämnar lagstiftningen vissa saker mångtydiga. Författningarna säger till exempel inte på vilket sätt någonting som hänför sig till livsmedel tryggt kan genomföras.

Evira försöker ge tydliga anvisningar till de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna och livsmedelsföretagen så att alla tolkar lagstiftningen på samma sätt.


Mången tror att:

Man inte får sälja ägg från sitt eget hönshus direkt till konsumenter, inte ens till den egna grannen

Det får man. En producent kan som primärproduktion sälja 10 000 kg ägg om året från produktionsgården på ett lokalt torg eller från dörr till dörr direkt till konsumenter. Äggen behöver då inte vara kvalitets- eller viktklassificerade. Produktionsgården ska ändå följa det nationella salmonellakontrollprogrammet.

Ägg som säljs på ett torg ska stämplas med producentkoden, om producenten har fler än 50 hönor. Detta förutsätts ändå inte av producenter i ett undantagsområde.


 /files/images/useinluultua/kana-400px-sv.png : 45Kb

 

Mången tror att:

Evira säger att dagisbarn inte ens får ges kanel

Regelbundet intag av kanel kan inte rekommenderas, eftersom kanelen innehåller kumarin, som är ett toxiskt ämne för levern. Särskilt små barn borde inte dagligen äta flera produkter som innehåller kanel. Vad säkerheten beträffar anser Evira det inte oroväckande om intaget av kumarin tillfälligt överskrids, såsom under en vecka eller två vid jultiden, då barnet äter risgrynsgröt eller pepparkakor hemma och på dagiset.

Läs mer om kumarinet som kanel innehåller

 /files/images/useinluultua/kaneli-tati-400px-sv.png : 103Kb