Öppen information som Evira producerar

På denna webbplats finner du informationsmaterial som Evira har producerat. Lagstiftningen begränsar inte delning och hantering av detta material. Informationsmaterialen uppkommer utgående från de lagstadgade och sektorbundna åläggandena inom Eviras verksamheter.

Informationsmaterialet har samlats in från Eviras huvudverksamheter dvs. tillsynen, analytiken, diagnostiken och forskningen.

Informationsmaterialen som Evira producerar är offentliga. Man kan bläddra i materialen, kopiera dem och skriva ut dem. Då material används skall källan dvs. Livsmedelssäkerhetsverket Evira, nämnas.

Informationsmaterialet som Evira producerar utnyttjas på nationell och internationell nivå.