Ekologisk produktion

Principen inom den ekologiska produktionen är att producera produkter med sådana metoder, som inte är skadliga med tanke på miljön eller människors, växters och djurs hälsa och välfärd.

I Eviras verksamhetsområde ingår att utöva tillsyn över bl.a. dem som tillverkar ekologiska livsmedel och själva tillverkningen av ekologiska livsmedel, förpackningen av ekologiskt utsäde och plantmaterial, dem som tillverkar ekologiska foder och själva tillverkningen av ekologiska foder och företagarna som inför ekologiska jordbruksprodukter och livsmedel från länder utanför EU.