Växterna

Eviras växtproduktionstillsyn och växtanalytik säkerställer att växtproduktionen sker på korrekt sätt och att växthälsan upprätthålls. Olika statistik och rapporter berättar om resultaten av verksamheten.