Organisation

Eviras organisation består av avdelningar och verksamhetshelheter som omsätter de strategiska målen och resultatavtalet i praktiken.

Avdelningar som svarar för substansen är avdelningen för livsmedelssäkerhet, avdelningen för djurens hälsa och välfärd och avdelningen för växtproduktion.

Avdelningar som svarar för tjänsterna är avdelningen för forskning och laboratorietjänster och avdelningen för förvaltningstjänster.

I Evira ingår en verksamhetshelhet för vetenskaplig forskning och riskvärdering och en verksamhetshelhet för strategiskt stöd till ledningen. Avdelningarna och verksamhetshelheterna fördelar sig på enheter och sektioner som svarar för att Eviras processer omsätts i praktiken och ger resultat.

Avdelningen för forskning och laboratorietjänster och verksamhetshelheten för forskning och riskvärdering är åtskilda från tillsynsuppgifterna som faller under Eviras substansavdelningar.

Djursjukdomsbakteriologi och -patologi, virologi, mikrobiologi, kemi och riskvärdering är forskningsenheter.

Direktören för samarbetsorganet mellan Livsmedelssäkerhetsverket och Institutet för hälsa och välfärd, Zoonoscentret, ingår i Eviras personal.

Eviras ledning

Av listan nedan framgår vilka personer som ingår i Eviras ledningsgrupp och dessas ansvarsområden.

 • generaldirektör Matti Aho
 • direktör Maria Teirikko, strategiskt stöd till ledningen
 • direktör Leena Räsänen, avdelningen för livsmedelssäkerhet
 • direktör Terhi Laaksonen, avdelningen för djurens hälsa och välfärd
 • direktör Matti Puolimatka, avdelningen för växtproduktion
 • direktör Pia Mäkelä, forskningsavdelningen för laboratorietjänster
 • direktör Erik Semenius, avdelningen för förvaltningstjänster
 • kommunikationsdirektör Varpu Seppälä
 • personalens representant: överinspektör Katri Klingberg / specialforskare Tapani Lyytikäinen / specialplanerare Sari Mäkilä
 • ledningsgruppens sekreterare: generaldirektörens assistent (vikarie) Tiina Hannola

Verksamhetsorter

Huvudorten för Eviras verksamhet ligger i Helsingfors, på campusområdet i Vik. Dessutom finns regionala verksamhetsenheter på nedan nämnda orter. Kontaktuppgifterna för dessa finns i avsnittet Kontakt > Verksamhetsenheter.

 • Joensuu
 • Kuopio
 • Villmanstrand
 • Loimaa
 • Uleåborg
 • Seinäjoki
 • Åbo

Köttbesiktning

Köttbesiktningspersonal från Eviras avdelning arbetar i slakterier. Orterna samt personalens kontaktuppgifter finns i avsnittet Kontakt > Personsök > Köttbesiktningspersonalen vid slakterier.

Ansvaret för köttbesiktningen med tillhörande tillsyn is små slakterier och vilthanteringsanläggningar har överförs från kommunerna till Evira 1.9.2011.