Personalberättelsen

Personalberättelsen stöder och breddar informationen som verkets årliga bokslut ger. Bokslutet beskriver verksamheten ur ekonomisk och operativ synvinkel. Personalberättelsen koncentrerar sig åter på personalledning och personalresurser och beskriver verkets personal- och utbildningsstruktur, berättar om personalens arbetsförmåga och hälsa och om utvecklingen inom ledning, samarbete och kompetens. Det som framgår av tabeller och diagram kompletteras med kvalitativa utvärderingar och verbala beskrivningar.