Strategi 2014-2020

Grunden för trygga livsmedel och en hållbar välfärd framöver läggs här och nu!


Verksamhetsidé

Evira främjar livsmedelskedjans säkerhet, kvalitet och tillförlitlighet från naturen till matbordet.

Vision

Människor, djur och växter har god hälsa och mår väl.

Läs mer om Eviras verksamhetsidé och vision >>


Värderingar

1. Expertis som bygger på forskning
2. Partnerskap utifrån positivt tänkande
3. Mod och ansvar
4. Samarbete ger arbetsglädje

Läs mer om Eviras värderingar >>

Målsättning

1. Vi bevarar vår höga nivå på livsmedelssäkerheten, djurens hälsa och växthälsan
2. Djurens välfärd ökar
3. Förutsättningarna för högkvalitativ matproduktion säkerställs, och jordbrukets och livsmedelsekonomins produktionskapacitet ökar
4. Jord- och skogsbruket samt livsmedelsindustrin anpassar sig till klimatförändringen på ett hållbart sätt
5. Ansvarsfull verksamhet i livsmedelskedjan går att verifiera
6. Välfärden främjas genom trygg och närande mat

Läs mer om Eviras målsättning >>

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS