Målsättning och kritiska framgångsfaktorer

 

 1. Vi bevarar vår höga nivå på livsmedelssäkerheten, djurens hälsa och växthälsan.
  tyhjavali.jpg : 1 kB
 2. Djurens välfärd ökar.
   
 3. Förutsättningarna för högkvalitativ matproduktion säkerställs, och jordbrukets och livsmedelsekonomins produktionskapacitet ökar.
    
 4. Jord- och skogsbruket samt livsmedelsindustrin anpassar sig till klimatförändringen på ett hållbart sätt.
    
 5. Ansvarsfull verksamhet i livsmedelskedjan går att verifiera.
    
 6. Välfärden främjas genom trygg och närande mat.

 

Kritiska framgångsfaktorer

 1. Konsumenterna litar på den finska livsmedelskedjan och Eviras budskap till konsumenterna noteras.
  tyhjavali.jpg : 1 kB
 2. Evira är en proaktiv och tillförlitlig producent av ny kunskap och en bra samarbetspartner i nationella och internationella nätverk. 
    
 3. Risker prognostiseras och analyseras effektivt i hela livsmedelskedjan, både internationellt och i Finland.
    
 4. Medborgarna och aktörerna i livsmedelskedjan bär sitt ansvar för livsmedlens säkerhet och kvalitet.
    
 5. Verksamheten hos livsmedelskedjans myndigheter bygger på öppen dialog och ger konsumenterna och aktörerna mervärde.
    
 6. Myndighetstillsynen fungerar effektivt och riskbaserat.
    
 7. Krisberedskapen är hög.
     
 8. Näringsfrågor behandlas i anslutning till livsmedelssäkerheten.
    
 9. Eviramedarbetarnas expertis, engagemang och resultat är på en hög nivå.

MER INFORMATION PÅ VÅR  WEBBPLATS