Värderingar

 1. Expertis som bygger på forskning  

Grunden för vår verksamhet är tillgång till gedigen forskning och medarbetarnas goda kompetens som utvecklas systematiskt. Att vårt arbete är opartiskt och tillförlitligt baserar sig på en omsorgsfull vetenskaplig  riskvärderingoch en öppen bedömning av olika alternativ samt en aktiv dialog.

Expertisen omfattar ett framåtsträvande och innovativt nätverk av sakkunniga. Vi förstår den helhet som vårt arbete relaterar till.

2. Partnerskap utifrån positivt tänkande 

Tillsammans med andra aktörer sätter vi oss in i utmaningar i livsmedelskedjan och kunders problem. Vi ser möjligheter och tar tag i dem genom dialog.

Vår kundservice är snabb och vi informerar proaktivt. Vi bereder ärendena öppet.

3. Mod och ansvar

Vi söker modigt efter nya lösningar och inför nya rutiner.

Vi tar ställning i öppna frågor och står bakom våra beslut. Våra avgöranden behandlar aktörerna jämlikt.

4. Samarbete ger arbetsglädje

Vårt dagliga arbete präglas av arbetsglädje. Att tänka tillsammans ger resultat, helheten är mer än summan av delarna.


MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS