Verksamhet

Eviras verksamhetsområden är styrning och handledning av tillsyn, laboratorieverksamhet, riskbedömning och vetenskaplig forskning.

Evira handhar också legitimeringen av veterinärer och styr Zoonooscentret som fungerar över nätverk.

Även Växtsortsnämnden, Veterinärmedicinska skadenämnden och generalsekreteraren för Statens näringsdelegation är verksamma hos Evira.