Laboratorietjänster

Eviras laboratoriers verksamhetsfält ingår laboratoriediagnostik av djursjukdomar och analytik som hänför sig till livsmedlens säkerhet och laboratorieundersökningar som hänför sig till fodrens, gödselmedlens och utsädets säkerhet och kvalitet.

I laboratorieverksamheten ingår också att tjäna som nationellt och internationellt referenslaboratorium.

Laboratorieverksamheten stöder verkets övriga verksamhet såsom tillsynen, den vetenskapliga forskningen, riskvärderingen och andra expertuppgifter.

En del av myndighetsundersökningarna görs i laboratorier som Evira godkänt.

Laboratorieverksamhetens kvalitet

Kvaliteten på laboratorieverksamheten hos Evira säkerställs genom respektive beslut av FINAS (Finnish Accreditation Service) om beviljande av ackreditering gällande all laboratorieverksamhet hos Evira (T014, standardi ISO/IEC 17025, www.finas.fi/sites/en/operators/Pages/default.aspx#k=T014) och av ISTA (International Seed Testing Association) om ackreditering gällande fröanalytik.