Analytik och diagnostik

Eviras laboratorier erbjuder diagnostik- och analystjänster inom följande områden:

Djursjukdomsundersökningar:

 • undersökningar av virussjukdomar hos djur
 • TSE-undersökningar
 • bakteriologiska undersökningar av djursjukdomar
 • patologiska undersökningar på djur parasitologiska undersökningar av djur
 • befriandet av vaccinpartier

Växtundersökningar:

 • undersökningar av växtsjukdomar (virus, bakterier, svamp)
 • undersökningar av skadedjur
 • undersökningar av frökvalitet och sjukdomar
 • undersökningar av spannmålskvalitet

Livsmedelsundersökningar:

 • mikrobiologiska undersökningar
 • undersökningar av livsmedelsvirus
 • parasitologiska undersökningar
 • kemiska undersökningar
 • GMO-undersökningar
 • sensoriska undersökningar av livsmedel

Foder- och gödselundersökningar:

 • mikrobiologiska undersökningar
 • mikroskopiska undersökningar
 • kemiska undersökningar
 • GMO-undersökningar
 • ekotoxikologiska undersökningar