Analytik och diagnostik

Evira erbjuder service inom analytik och diagnostik för bestämning av djur- och växtsjukdomar, växtskadedjur och skogsskadegörare samt undersökningar av säkerhet och kvalitet hos livsmedel, foder, gödsel, spannmål och frön.