Analytik och diagnostik

Eviras laboratorier erbjuder diagnostik- och analystjänster inom följande områden:

Djursjukdomsundersökningar:

Växtundersökningar:

Livsmedelsundersökningar:

Foder- och gödselundersökningar: