Djur

Undersökningar av djursjukdomar inriktas på att bestämma djursjukdomar och zoonooser (sjukdomsalstrare som är gemensamma för människor och djur) samt utreda problem på gårdar och orsakerna till sjukdomar. För döda djur utförs patologisk-anatomiska undersökningarna för bestämning av orsakerna till sjukdomar och dödsfall.

En väsentlig del av undersökningarna ingår i den officiella kontrollen av sjukdomar. Utöver produktions- och hobbydjur kontrolleras även sjukdomsläget hos frilevande djur.