Kemiska analyser

Innan prover sänds till kemisk undersökning, ska man avtala om detta med kontaktpersonen

Grundämnen

Evira analyserar foder för skadliga grundämnen; tungmetaller (arsenik, kvicksilver, kadmium, krom, bly, nickel) och närings- och spårämnen (fosfor, kalcium, koppar, magnesium, mangan, molybden, natrium, järn, selen, zink, tenn). Analyserna är ägnade att garantera att livsmedel följer bestämmelserna och att de är säkra.

Kontaktperson: Tarja Kousa tfn 040 824 3086

Mögeltoxiner

Vissa mögel kan alstra giftiga föreningar, mykotoxiner. Exempelvis Fusarium -mögel producerar bl.a. trichotecener och zearalenon, och möglen Penicillium och Aspergillus ochratoxin A.

Mykotoxiner undersöks i regel på fodersäd och producerat foder. Evira står tillsammans med tullaboratoriet som nationellt referenslaboratorium för mykotoxiner. Evira deltar även i flera nationella och internationella projekt för undersökning av mykotoxiner.   

Rester av växtskyddsmedel samt PCB

Evira kontrollerar systematiskt miljögifter som ackumulerats i foder. Kontrollen förhindrar att kontaminerat foder når djur och att skadliga kemikalier når livsmedel.

Kontaktperson: Kati Hakala tfn 040 489 3404

Organiska tillsatsämnen

Evira undersöker foder för vitaminer (A, E, D, B), vissa färgämnen (astaxantin) samt läkemedel (bl.a. kockidiostatika, tetracykliner, tylosin) och tillväxtfrämjande substanser (bl.a. carbadox, olaquindox). 

Kontaktperson:  Aulikki Raitanen tfn 040 489 3405

Grundsammansättning

Evira undersöker foder för sammansättning och kvalitet. Foder undersöks för grundsammansättning ((vatten, torrsubstans, protein, fett, aska). Undersökningarna av sammansättningar ingår i bl.a. Eviras verksamhet som nationellt referenslaboratorium.

Kontaktperson: Annikki Welling tfn 040 481 2270   

Undersökningar för kontroll och registrering av bekämpningsmedel
 

För behoven hos marknadskontrollen analyseras ämnens halter av verksamma substanser och utförs vissa fysikaliska tester. Prover från fälttester för registreringen av bekämpningsmedel analyseras för innehåll av rester. Verksamheten hos laboratoriet för rester har GLP godkännande.      

Kontaktperson: Kati Hakala tfn 040 489 3404

Mer information på vår webbplats