Mikroskopiska analyser

Mikroskopiska analyser av foder är att påvisa köttbenmjöl och fiskmjöl, påvisa skadliga ämnen (frön från giftiga växter och svampknölar) och flyghavre, bestämma proportionen skräp i fodermedlet, bestämma foderblandningens sammansättning och påvisa skadegörare. Evira är nationellt referenslaboratorium för påvisande och bestämning av förekomsten av förbjudna, animaliska ingredienser i foder. 

Ytterligare upplysningar:
Arja Pohto, forskare, tfn 040 4893450
Satu Hakola, specialforskare, tfn 040 5241974