Frisläppande av djurvaccinpartier samt rådgivning för veterinärer

Evira verkar som OMCL (Official Medicines Control Laboratory for Veterinary immunologicals) -laboratorium, i vars uppgifter ingår kontroll och frisläppande av immunologiska veterinärmedicinska läkemedel, uppföljning av kvalitet och effekt av djurvacciner, utveckling och utformning av vaccinprogram och rådgivning för veterinärer om användning av djurvacciner.

Begäran om certifiering och erkännande av certifikat skickas till Evira per e-post: batch.release evira.fi

Mer information om vaccinrådgivningen

Ytterligare information:
Niina Tammiranta, specialforskare, tfn 040 489 3377