Mikrobiologiska undersökningar

Forskningsenheten för livsmedels- och fodermikrobiologi i Evira utför mikrobiologiska undersökningar som hänför sig till livsmedlens säkerhet och svarar för referenslaboratorieuppgifterna inom sitt eget område. Tyngdpunkten läggs på bakterierna som överförs från livsmedlen till människan dvs. på zoonos- och matförgiftningsbakterierna.

Livsmedelsmikrobiologiska undersökningar utförs i form av forskningsarbete och uppföljningsundersökningsprojekt i samarbete med livsmedelstillsynen, officiella livsmedelslaboratorier och Forskningsenheten för riskvärdering i Evira. Man deltar också i undersökningar som referenslaboratorieverksamheten förutsätter och undersökningar som hänför sig till det nordiska och internationella metodutvecklingssamarbetet.

Undersökningarna koncentrerar sig på zoonos- och matförgiftningsbakterierna, särskilt på sådana analyser som inte går att få i de lokala livsmedelslaboratorierna, såsom sero- och genotypning av bakteriestammar och enterotoxinundersökningar av bakteriestammar och livsmedelsprover. Fortsatta undersökningar utförs i avsikt att utreda källorna till matförgiftningsepidemier och processkontaminationer på livsmedelsproduktionslinjerna

I forskningsenheten för livsmedels- och fodermikrobiologi utförs forsknings- och utvecklingsarbete som hänför sig till metoder och substrat. Sektionen deltar i det internationella (ISO/CEN, International Dairy Federation  IDF) och nordiska ( Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler  NMKL) arbetet med att utveckla livsmedelsmikrobiologiska metoder och i utarbetandet av vägledningar som hänför sig till kvalitetssäkringen i laboratorierna.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS