Sällsynta matförgiftningsbakterier

Forskningsenheten för livsmedels- och fodermikrobiologi i Evira använder sig av metoder för påvisande och identifiering av sällsynta matförgiftningsbakterier.

  • Påvisande av bakterierna Yersinia enterocolitica och Y. pseudotuberculosis med hjälp av odlingsmetoder och realtids-PCR
  • Påvisande av Escherichia coli (EHEC/VTEC/STEC) O157-, O145-, O111-, O103-, O26- och O104-serotyperna med hjälp av odlingsmetoder och realtids-PCR
  • Påvisande av patogena vibrioner och Shigella med hjälp av odlings- och PCR-metoder
  • Påvisande av bakterierna Streptococcus equi ssp. zooepidemicus och Cronobacter spp. ( Enterobacter sakazakii) med hjälp av odlingsmetoden