Sensoriska analyser

Evira står som referenslaboratorium för sensoriska undersökningar av animaliska livsmedel. Vissa sensoriska metoder har haft ackreditering sedan år 1993. Verksamheten som referenslaboratorium innefattar bl.a. utveckling och förenhetligande av sensoriska metoder samt rådgivning om och träning i metoderna. Som referenslaboratorium utför Evira i tvistiga situationer även sensoriska undersökningar inom ramen för Eviras verksamhetsområde.

Sensoriska undersökningar i anslutning till kontrollen, ex. sensoriska kvalitetsbedömningar för kontrollen av EU-stöd, bildar en väsentlig del av sensoriska analyser hos Evira. Sensoriska undersökningar utförs även mot beställning och på basis av regelbundna undersökningsavtal.

Eviras verksamhet inbegriper även sensoriska projekt under extern finansiering. Evira deltar likaledes i det internationella arbetet för utveckling av sensoriska metoder, bl.a. Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler (NMKL), International Organization for Standardization (ISO), International Dairy Federation (IDF).

Kontaktperson:
Tiina Ritvanen, tfn 040 489 3415
 

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER