Växter

Växtanalytikenhetens laboratorier finns på tre orter: Helsingfors, Loimaa och Villmanstrand. Undersökningsobjekten och orterna där analyserna utförs är:

  • Utsäde och utsädespotatis: Loimaa (utsädeslaboratoriet)
  • Jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsväxter: Helsingfors (laboratoriet för växtskadegörare)
  • Förpackningsmaterial av trä: Villmanstrand (trälaboratoriet)
  • Spannmål: Helsingfors (spannmålslaboratoriet)
  • Kompost- och mullprodukter: Helsingfors

Yhteystiedot

Kasvianalytiikka yksikönjohtaja Mirja Kartio p. 040 534 5510
Kasvitaudit- ja tuholaiset jaostopäällikkö Jukka Tegel p. 040 575 9174
Orgaaniset lannoitevalmisteet Liisa Maunuksela p. 0400 256 097
Perunadiagnostiikka

Jukka Tegel (ruokaperuna)

Hanna Ranta (siemenperuna)

p. 040 575 9174

p. 0400 272 041

Puuanalyysit ja metsätuhoojat Jyrki Tomminen p. 040 725 7236
Siemenanalytiikka jaostopäällikkö Hanna Ranta p. 0400 272 041
Vilja-analytiikka jaostopäällikkö Elina Sieviläinen p. 040 848 6094
Yksikön laatuvastaava Elina Sieviläinen p. 040 848 6094

Utsäde och utsädespotatis

För utsäde som ska marknadsföras görs de undersökningar som lagen förutsätter gällande utsädets kvalitet, som grobarhet, renhet, förekomst av främmande växtslag i utsädespartierna samt fukthalt. Dessutom analyseras växtsjukdomar som sprids med utsädet eller utsädespotatisen.

Jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsväxter

Inom jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsproduktion undersöks i dem befintliga farliga växtskadegörare som enligt lagen ska bekämpas eller utrotas. Dessa kan utgöras av bl.a. svampar, bakterier, virus, insekter eller nematoder.

Förpackningsmaterial av trä

I virke och träförpackningsmaterial undersöker man förekomsten av tallvedsnematod, en farlig växtskadegörare som dödar barrträd. Förekomsten av tallvedsnematod kartläggs också i skogarna.

Spannmål

I spannmål undersöker man dess brukskvalitet och säkerhet samt vetesorternas bakningskvalitet, som hektolitervikt, avfallshalt, kornstorlek, stärkelse, protein och våtgluten. Fastställandet av grobarhetsprocenten för spannmål görs i frölaboratoriet i Loimaa med undantag av grobarhet i väteperoxid för maltkorn, vilket analyseras i spannmålslaboratoriet.

Växtunderlag och jordförbättringsmedel (kompost och mylla)

På växtunderlag och jordförbättringsmedel utförs fyto- och ekotoxiska tester som beskriver kvalitet och miljöpåverkan, bl.a. grobarhets- och uppdrivningstester för växterna samt en bedömning av kompostens mognadsgrad och stabilitet.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS