Gödselfabrikat

Gödselfabrikat är oorganiska och organiska gödsel, kalkningsmedel, jordförbättringsmedel, gödslade växtunderlag samt mikrobprodukter.

Undersökningar av gödselfabrikat koncentreras på kemiska analyser både analyser av organismer och föroreningar.

Analytik

Analyserna av gödselfabrikat säkrar att produkterna uppfyller bestämmelserna. För gödselfabrikat som tillverkats i hemlandet och dem från andra marknader undersöks sammansättningarna med kemiska och mikrobiologiska metoder. Analyserna utförs för verkställande av den nationella tillsynsplanen som kundservice, för Eviras gödselkontroll, och för företagare i gödselbranschen för deras egenkontroll, samt för övriga privata kunder.