Mikrobiologiska analyser

Mikrobiologiska undersökningar ger information om hygienen hos jordförbättringsmedel (salmonella och Escherichia coli).

Laboratoriet hos forskningsenheten för mikrobiologi fungerar i enlighet med gödselförordningen, biproduktförordningen och lagen om gödselfabrikat som officiellt laboratorium för analyser med anknytning till egenkontrollen hos anläggningar. Laboratoriet erbjuder även avgiftsbelagda analystjänster.

Ytterligare upplysningar:
Satu Hakola, specialforskare, sektionschef (sektionen för foder och gödsel)
satu.hakola(at)evira.fi, tfn 040 524 1974

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS