Växtsjukdomar och skadedjur

Laboratoriet för växtskadegörare

Huvudsakliga uppgiften för laboratoriet för växtskadegörare i Helsingfors är att analysera de växtsjukdomar och skadedjur som i lagstiftningen har definierats som farliga från prover från jordbruks- och trädgårdsväxter. Proven är huvudsakligen tagna av skolade växtinspektörer. Som myndighetsprover undersöks även skadliga växtskadegörare i den inhemska plantproduktionen, dvs. på plantor avsedda för försäljning. De analyser som utförs för odlare och yrkesutövare är avgiftsfria med undantag för vissa import- eller exportprover. Efter överenskommelse är det möjligt att som avgiftsbelagda prestationer analysera även olika växtsjukdomar och insekter som inte förekommer i lagstiftningen i sådana fall att dessa vållat avsevärd skada hos privata personer eller yrkesutövare.

Tjänsten för identifiering av växtskadegörare

Laboratoriets verksamhet ingår också en avgiftbelagd tjänst för producenter, importörer och aktörer i branschen för identifiering av växtskadegörare. Syftet med tjänsten är att hjälpa företagarna med kontrollen av växtskadegörare och växthälsan.  Se broschyren TJÄNSTEN FÖR IDENTIFIERING AV VÄXTSKADEGÖRARE

Bilagorna till tjänsten:

Tilläggsuppgifter:
Jukka Tegel, sektionschef, laboratorietjänster,  jukka.tegel(at)evira.fi, tfn 040 575 9174 
Mirkka Soukainen, växtsjukdomar, mirkka.soukainen(at)evira.fi, tfn 040 583 4943 
Johanna Santala, växtsjukdomar, johanna.santala(at)evira.fi, tfn 050 410 0235 
Mikko Lehtonen, växtsjukdomar, mikko.lehtonen(at)evira.fi, tfn 050 301 3672
Ville Welling, insekter, kvalster, nematoder, ville.welling(at)evira.fi, tfn 040 776 4502 

 

Laboratoriet i Villmanstrand

Laboratoriet i Villmanstrand analyserar prover som tagits i skog och från virke för forstliga skadegörare och skadegörare av trävaror. Tallvedsnematod analyseras både från barrträvirke som importeras från Ryssland och prover från inhemskt barrträ.

Tallvedsnematod analyseras även från förpackningsmaterial i trä (lastpallar, ramverk, lådor etc.) som anländer från länder utanför EU. Dessutom analyseras skadeinsekter från prover från importvirke som mestadels kommer från Ryssland.

Detta laboratorium är det enda i vårt land som utreder förekomsten av de karantänskadegörare för trävaror och skogsträd som underordnas växtinspektionen på importerat trä och i de inhemska barrskogarna.


Jyrki Tomminen, specialforskare; trävaru- och skogsskadegörare, jyrki.tomminen(at)evira.fi

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

 

tjänsten för identifiering av växtskadegörare

Misstänker du någon växtskadegörare i din odling? Vill du försäkra dig om att växtpartiet du har importerat är rent? Sänd ett prov av växterna som har symtom till Eviras växtskadegörarlaboratorium. Servicen är avgiftsbelagd. Se brochyren