Undersökningar av badvatten

Kontrollundersökningar av badvatten enligt social- och hälsovårdsministeriets förordningar 177/2008 (stora badstränder) och 354/2008 (små badstränder) ska utföras i ett laboratorium som Evira har godkänt med stöd av hälsoskyddslagen (763/1994) och med metoder som utförs enligt ovan nämnda förordningar och uppfyller kraven i dem (tabellen).

Laboratoriets namn Ort
Eurofins Ahma Oy Rovaniemi
Eurofins Ahma Oy Seinäjoki
Eurofins Environment Testing Finland Oy Lahti
Institutet för hälsa och välfärd THL
(Det nationella expert laboratoriet)
Kuopio
KVVY, Porilab Pori
KVVY, Raumalab Rauma
KVVY, Tampere Tampere
Kymen Ympäristölaboratorio Oy Kuusankoski
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy Turku
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Lohja
MetropoliLab Helsinki
Nab Labs Oy, elintarvike- ja ympäristölaboratorio Jyväskylä
Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy Lappeenranta
Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy Joensuu
Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy Kajaani
Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy Kuopio
ScanLab Oy Oulu
SeiLab Oy, Haapaveden toimipiste Haapavesi
SeiLab, Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorio Seinäjoki
Snellmans Köttförädling Oy Ab Pietarsaari
SYNLAB Analytics & Services Finland Oy Karkkila
Vaasan kaupungin ympäristölaboratorio Vaasa
VITA-Terveyspalvelut Oy, VITA Laboratorio Helsinki
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet laboratoriet Jomala

 

Mer information på andra webbplatser