Undersökningar av badvatten

Kontrollundersökningar av badvatten enligt social- och hälsovårdsministeriets förordningar 177/2008 (stora badstränder) och 354/2008 (små badstränder) ska utföras i ett laboratorium som Evira har godkänt med stöd av hälsoskyddslagen (763/1994) och med metoder som utförs enligt ovan nämnda förordningar och uppfyller kraven i dem (tabellen).

Laboratoriets namn Ort

Ahma Ympäristö Oy / Lapin Vesitutkijat

Rovaniemi

Ahma Ympäristö Oy / Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat Ilmajoki
Eurofins Scientific Finland Oy, Kokkolan laboratorio- ja ympäristöpalveluyksikkö Kokkola

Institutet för hälsa och välfärd THL
(Det nationella expert laboratoriet)

Kuopio

KVVY, Porilab Pori
KVVY, Raumalab Rauma
KVVY, Tampere Tampere
Kymen Ympäristölaboratorio Oy Kuusankoski
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy Turku
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Lohja
MetropoliLab Helsinki
Nab Labs Oy, elintarvike- ja ympäristölaboratorio Jyväskylä
Novalab Oy Karkkila
Ramboll Analytics Lahti
Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy Lappeenranta
Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy

Joensuu

Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy

Kajaani 

Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy Kuopio

ScanLab Oy

Oulu

SeiLab Oy, Haapaveden toimipiste

Haapavesi

SeiLab, Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorio

Seinäjoki

Snellmans Köttförädling Oy Ab

Pietarsaari

Vaasan kaupungin ympäristölaboratorio Vaasa
VITA-Terveyspalvelut Oy, VITA Laboratorio Helsinki
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet laboratoriet Jomala

 

Mer information på andra webbplatser