Egenkontrollsprover i anläggningar som hanterar animaliska biprodukter

Mikrobiologiska egenkontrollsprover av biogas- och komposteringsanläggningar och anläggningar som hanterar animaliska biprodukter ska undersökas i ett nationellt referenslaboratorium (=Evira) eller i ett laboratorium som Evira har godkänt (EG 1069/20009 och EU 142/2011). Godkända laboratorier är nämnd i tabeller nedan.

Godkända laboratorier för anläggningar som hanterar animaliska biprodukter

Laboratorium Ort
Eurofins Environment Testing Finland Oy Lahti
Fin FurLab Oy Ab Vaasa 
KVVY, Tampere Tampere
ScanLab Oy Oulu
SYNLAB Analytics & Services Finland Oy Karkkila
Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorio, SeiLab Seinäjoki

 

Godkända laboratorier för biogas- och komposteringsanläggningar

Laboratorium Ort
Eurofins Environment Testing Finland Oy Lahti
KVVY, Tampere Tampere
Kymen Ympäristölaboratorio Oy Kuusankoski
Metropolilab Oy Helsinki 
Nab Labs Oy, elintarvike- ja ympäristölaboratorio Jyväskylä
ScanLab Oy Oulu
Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy Kuopio
Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy Joensuu
Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorio SeiLab Seinäjoki
SYNLAB Analytics & Services Finland Oy Karkkila

 

Mer information på vår webbplats