Egenkontrollsprover i anläggningar som hanterar animaliska biprodukter

Mikrobiologiska egenkontrollsprover av biogas- och komposteringsanläggningar och anläggningar som hanterar animaliska biprodukter ska undersökas i ett nationellt referenslaboratorium (=Evira) eller i ett laboratorium som Evira har godkänt (EG 1069/20009 och EU 142/2011). Godkända laboratorier är nämnd i tabeller nedan.

Godkända laboratorier för anläggningar som hanterar animaliska biprodukter

Laboratorium Ort
Eurofins Scientfic Finland Oy Kokkola 
Fin FurLab Oy Ab Vaasa 
KVVY, Tampere Tampere
Novalab Oy Karkkila
ScanLab Oy Oulu
Ramboll Analytics Lahti
Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorio, SeiLab

Seinäjoki

 

Godkända laboratorier för biogas- och komposteringsanläggningar

Laboratorium Ort
Eurofins Scientific Finland Oy Kokkola 
KVVY, Tampere Tampere

Kymen Ympäristölaboratorio Oy

Kuusankoski
Metropolilab Oy Helsinki 
Nab Labs Oy, elintarvike- ja ympäristölaboratorio Jyväskylä
Novalab Oy Karkkila 

ScanLab Oy

Oulu 
Ramboll Analytics Lahti 
Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy, elintarvikeyksikkö Kuopio
Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy Joensuu
Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorio SeiLab Seinäjoki

 

Mer information på vår webbplats