Undersökningar av boendehälsa

Undersökningar av de prover beträffande boendehälsa som insamlats av myndigheter ska utföras i laboratorier som har godkänts av Evira i enlighet med hälsoskyddslagen (763/1994) eller i det nationella expertlaboratorium (Institutet för hälsa och välfärd, THL).

I tabellen nedanför är uppräknat laboratorier godkänt av Evira, som tillämpar metoder som fastställts i lagstiftningen vid undersökningar av boendehälsa från myndighetsprov.

 Godkända laboratorier för undersökningar av boendehälsa

Laboratoriets namn

Ort

Eurofins Environment Testing Finland Oy Lahti
Institutet för hälsa och välfärd THL
(Det nationella expert laboratoriet)
Kuopio
ISS Proko Oy Jyväskylä
Kiwalab, Inspecta Oy Oulu 
KVVY, Porilab Pori 
KVVY, Raumalab Rauma 
KVVY, Tampere Tampere
MetropoliLab Oy Helsinki
Mikrobioni Oy Kuopio
Nab Labs Oy, livsmedel- och miljölaboratoriet Jyväskylä 
Ositum Oy Oulu
Ositum Oy Vantaa
ScanLab Oy Oulu
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Joensuu
Turun yliopisto, aerobiologian yksikkö Turku
Työterveyslaitos Hki, Tku, Tre, Kuopio, Oulu
VITA-Terveyspalvelut Oy, VITA Laboratorio Helsinki
VTT Expert Services Oy Espoo
WSP Finland Oy, sisäilmalaboratorio Jyväskylä

 

Mer information på andra webbsidor