Undersökningar av boendehälsa

Undersökningar av de prover beträffande boendehälsa som insamlats av myndigheter ska utföras i laboratorier som har godkänts av Evira i enlighet med hälsoskyddslagen (763/1994) eller i det nationella expertlaboratorium (Institutet för hälsa och välfärd, THL).

I tabellen nedanför är uppräknat laboratorier godkänt av Evira, som tillämpar metoder som fastställts i lagstiftningen vid undersökningar av boendehälsa från myndighetsprov.

 Godkända laboratorier för undersökningar av boendehälsa

Laboratoriets namn

Ort

Institutet för hälsa och välfärd THL

(Det nationella expert laboratoriet)

Kuopio

ISS Proko Oy

Jyväskylä

Kiwalab, Inspecta Oy

Oulu 

KVVY, Porilab

Pori 

KVVY, Raumalab

Rauma 

KVVY, Tampere

Tampere

MetropoliLab Oy

Helsinki

Mikrobioni Oy

Kuopio

Nab Labs Oy, livsmedel- och miljölaboratoriet

Jyväskylä 

Ositum Oy

Oulu

Ositum Oy

Vantaa

ScanLab Oy

Oulu

Ramboll Analytics Oy

Lahti

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy

Joensuu

Turun yliopisto, aerobiologian yksikkö

Turku

Työterveyslaitos

Hki, Tku, Tre, Kuopio, Oulu

VITA-Terveyspalvelut Oy, VITA Laboratorio

Helsinki

VTT Expert Services Oy

Espoo

WSP Finland Oy, sisäilmalaboratorio

Jyväskylä

 

Mer information på andra webbsidor