Undersökningar av foder

Myndighetsprover av foder kan undersökas i ett nationellt referenslaboratorium (=Evira) eller i ett laboratorium som Evira har godkänt (foderlagen 86/2008, ändring 502/2014). 

Foderföretagarnas lagstadgade egenkontrollsprover kan undersökas i ovannämnda laboratorier, i ett godkänt egenkontrollaboratorium eller i ett laboratorium som ligger i ett annat EU-land och som utsetts av Evira (utnämning göras på ansökan av en foderföretagare). Egenkontrollaboratorier måste ha godkännandet i början av år 2016.

Godkända myndighets- och egenkontrollaboratorier kan ses i tabeller nedan.  

Godkända laboratorier för undersökning av myndighetsprov (salmonella)

Laboratoriets namn

Ort

Eurofins Scientific Finland Oy, Raisio enhet Raisio
Evira (Ett nationellt referenslaboratorium) Helsinki
Fin FurLab Oy Vaasa
Institutet för hälsa och välfärd THL
(Ett nationellt referenslaboratorium, dioksiner)
Kuopio
KVVY, Raumalab Rauma 
Lauttakylän Elintarvikelaboratorio Lauttalab Huittinen
MetropoliLab Oy Helsinki
SYNLAB Analytics & Services Finland Oy Karkkila

 

Godkända laboratorier för egenkontroll (salmonella)

Laboratoriets namn

Ort

Avena Kantvik Oy Kirkkonummi
Eurofins Environment Testing Finland Oy Lahti
Hankkija Oy Turku
KVVY, Tampere Tampere
Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy Kuopio
Seilab Oy Seinäjoki

 

 

Mer information på vår webbplats