Undersökningar för DJURSJUKDOMAR

Djursjukdomar indelas i djursjukdomar som ska bekämpas, anmälningspliktiga djursjukdomar samt andra djursjukdomar. Djursjukdomar som ska bekämpas indelas vidare i djursjukdomar som ska övervakas, farliga djursjukdomar och djursjukdomar som lätt sprider sig (lag om djursjukdomar 5 §).

Prover till analys för de djursjukdomar som ska bekämpas kan analyseras vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira eller ett av Evira godkänt laboratorium. Likaså får de mikrober eller parasiter som orsakar lättspridda eller farliga djursjukdomar endast hanteras i samband med vetenskaplig forskning vid Livsmedelssäkerhetsverket och de laboratorier som Livsmedelssäkerhetsverket har godkänt för forskningen i fråga. Ett laboratorium som utför analyser för anmälningspliktiga djursjukdomar ska lämna in en anmälan till Evira om verksamheten (mer information via länken i nedre kanten på sidan).

De analyser för djursjukdomar som utförs vid de av Evira godkända laboratorierna är huvudsakligen för salmonella i prover enligt det nationella tillsynsprogrammet (tabell nedan). Tillsynsprogrammet omfattar djurarter hos vilka salmonella är en djursjukdom som ska bekämpas. I tabellen nedan finns en förteckning över de laboratorier som Evira med stöd av lagen om djursjukdomar har godkänt för analys av prover för djursjukdomar som ska bekämpas eller för i samband med vetenskaplig forskning utförd hantering av mikrober som orsakar lättspridda eller farliga djursjukdomar.

Godkända laboratorier för undersökningar av djursjukdomar som ska bekämpas

Laboratoriets namn

Ort

Atria Suomi Oy

Kauhajoki, Nurmo

Eurofins Scientific Finland Oy, Raision yksikkö 
(Endast livsmedelsprover)

Raisio

Eurofins Scientific Finland Oy, Kokkolan laboratorio- ja ympäristöpalveluyksikkö

Kokkola 

Fin FurLab Oy Ab

Vaasa 

HKScan Finland Oy
(inte serviceanalytik)

Vantaa

KVVY, Porilab

Pori 

KVVY, Raumalab

Rauma 

KVVY, Tampere

Tampere

Kymen Ympäristölaboratorio Oy

Kuusankoski

Lauttakylän Elintarvikelaboratorio Lauttalab

Huittinen

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Lohja

Movet Oy

Kuopio

MetropoliLab Oy

Helsinki

Nab Labs Oy, elintarvike- ja ympäristölaboratorio

Jyväskylä 

Novalab

Karkkila

Ramboll Analytics

Lahti

Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy

Joensuu

ScanLab Oy

Oulu

SeiLab Oy, Haapaveden toimipiste

Haapavesi

SeiLab, Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorio

Seinäjoki

Snellmans Köttförädling Oy Ab

Pietarsaari

VITA-Terveyspalvelut Oy, VITA Laboratorio

Helsinki

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Jomala

 

Mer information på vår webbplats: