Undersökningar för DJURSJUKDOMAR

Djursjukdomar indelas i djursjukdomar som ska bekämpas, anmälningspliktiga djursjukdomar samt andra djursjukdomar. Djursjukdomar som ska bekämpas indelas vidare i djursjukdomar som ska övervakas, farliga djursjukdomar och djursjukdomar som lätt sprider sig (lag om djursjukdomar 5 §).

Prover till analys för de djursjukdomar som ska bekämpas kan analyseras vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira eller ett av Evira godkänt laboratorium. Likaså får de mikrober eller parasiter som orsakar lättspridda eller farliga djursjukdomar endast hanteras i samband med vetenskaplig forskning vid Livsmedelssäkerhetsverket och de laboratorier som Livsmedelssäkerhetsverket har godkänt för forskningen i fråga. Ett laboratorium som utför analyser för anmälningspliktiga djursjukdomar ska lämna in en anmälan till Evira om verksamheten (mer information via länken i nedre kanten på sidan).

De analyser för djursjukdomar som utförs vid de av Evira godkända laboratorierna är huvudsakligen för salmonella i prover enligt det nationella tillsynsprogrammet (tabell nedan). Tillsynsprogrammet omfattar djurarter hos vilka salmonella är en djursjukdom som ska bekämpas. I tabellen nedan finns en förteckning över de laboratorier som Evira med stöd av lagen om djursjukdomar har godkänt för analys av prover för djursjukdomar som ska bekämpas eller för i samband med vetenskaplig forskning utförd hantering av mikrober som orsakar lättspridda eller farliga djursjukdomar.

Godkända laboratorier för undersökningar av djursjukdomar som ska bekämpas

Laboratoriets namn

Ort

Atria Suomi Oy Kauhajoki, Nurmo
Eurofins Environment Testing Finland Oy Lahti
Eurofins Scientific Finland Oy, Raision yksikkö 
(Endast livsmedelsprover)
Raisio
Evira (Ett nationellt referenslaboratorium) Helsinki, Oulu,
Kuopio, Seinäjoki
Fin FurLab Oy Ab Vaasa 
HKScan Finland Oy (inte serviceanalytik) Vantaa
KVVY, Porilab Pori 
KVVY, Raumalab Rauma 
KVVY, Tampere Tampere
Kymen Ympäristölaboratorio Oy Kuusankoski
Lauttakylän Elintarvikelaboratorio Lauttalab Huittinen
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Lohja
Movet Oy Kuopio
MetropoliLab Oy Helsinki
Nab Labs Oy,
elintarvike- ja ympäristölaboratorio
Jyväskylä 
Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy Joensuu
ScanLab Oy Oulu
SeiLab Oy, Haapaveden toimipiste Haapavesi
SeiLab, Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorio Seinäjoki
Snellmans Köttförädling Oy Ab Pietarsaari
SYNLAB Analytics & Services Finland Oy Karkkila
VITA-Terveyspalvelut Oy, VITA Laboratorio Helsinki
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet Jomala

 

Mer information på vår webbplats: