Trikinundersökningar

Laboratorier som utför trikinundersökningar som anknyter till köttbesiktning ska vara godkända av Evira med stöd av livsmedelslagen (23/2006). I tabellen nedanför finns förteckning över godkända laboratorier.

Vid trikinundersökningar ska man tillämpa metoder som fastställts i lagstiftningen (EG 1375/2015) och följa de krav föreskrivit i jord- och skogsbruksministeriets förordningen 590/2014. Dessutom ska personen som gör trikinundersökningar ha genomgått trikinutbildning och laboratoriet ska delta i referensundersökningar som arrangeras av Evira.

Laboratorieprov, ex. kokprov och mätningen av köttets pH, som bestyrker köttbesiktningsbeslut kan utföras i ex. ett driftlaboratorium i slakteriet utan godkännande av Evira. Evira har upprättat anvisningar för sensorisk analysering av köttets kvalitet och mätningen av köttets pH (på finska): Eviras anvisning 8004 "Lihan keittokoe (aistinvarainen laadunarviointi)" ja Eviras anvisning 8315 "Lihan pH:n mittaaminen".

Laboratoriets namn

Ort

A-Liha Jyväskylä Oy Jyväskylä
Atria Suomi Oy Nurmo, Kauhajoki
Evira (Det nationella referenslaboratoriet) Oulu
HKScan Finland Oy Forssa, Mellilä
KVVY, Raumalab Rauma 
Lepikon teurastamo Kankaanpää
Nab Labs Oy, elintarvike- ja ympäristölaboratorio Jyväskylä
Remeskylän kotiliha Kiuruvesi
Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy Lappeenranta
Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy Joensuu
SeiLab, Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorio Seinäjoki
Snellman Köttförädling Ab Pietarsaari
Väisäsen kotiliha Iisalmi

 

Mer information på vår webbplats

Mer information på andra webbplatser