Referenslaboratorieverksamhet

Eviras laboratorier fungerar som nationellt referenslaboratorium inom 23 olika delområden inom analys eller diagnostik.

Ett nationellt referenslaboratorium har till uppgift att:

  • samarbeta med EU:s referenslaboratorier och delta i undersökningar av jämförelseprover och i den utbildning som de anordnar
  • handleda och ge råd till laboratorier som godkänts för officiell övervakning i syfte att harmonisera och förbättra deras laboratoriemetoder
  • vid behov anordna undersökningar av jämförelseprover för godkända laboratorier
  • följa upp hur de godkända laboratorierna klarar sig i undersökningar av jämförelseprover
  • delta i genomförandet och planeringen av Finlands fleråriga nationella kontrollplan för livsmedelskedjan (VASU) och övriga tillsyns- och uppföljningsprogram 
  • bistå myndigheterna vid utredningen av matförgiftningar, sjukdomsepidemier som smittar från djur till människor samt vid utredningen av djur- och växtsjukdomsepidemier, särskilt undersökningar för att verifiera och identifiera patogener samt epidemiologiska undersökningar
  • bistå myndigheterna vid identifiering av  produktpartier som inte är regelmässiga  

Med hjälp av referenslaboratorieverksamheten säkerställs att undersökningsresultaten från laboratorier som deltar i myndighetstillsyn är tillförlitliga och jämförbara nationellt och internationellt.

I fråga om kräftpestdiagnostik har Evira ett uppdrag som tilldelats av OIE (Världsorganisationen för djurhälsa) som referenslaboratorium för kräftpestdiagnostik. I detta uppdrag leder Evira laboratorier för kräftpestdiagnostik i alla länder.