Anvisningar för laboratorier: Nationellt projekt om bladgrönsaker – Bacillus cereus, E. coli, STEC och EPEC-undersökningar

I februari inleddes Eviras nationella övervakningsprojekt Patogener i förpackade bladgrönsaker 2018–2019, där laboratorierna fick beställningar från tillsynsenheterna.

Laboratorierna ska använda ackrediterade metoder i projektets undersökningar. De preliminära STEC- och EPEC-undersökningarna görs enligt metoden ISO/TS 13136:2012. För bestämning av E coli används i första hand metoderna EN/ISO 16649–2:2001 eller NMKL 125:2005, modifierad (produktion av ß- glukuronidas undersöks). Bacillus cereus -gruppens (preliminär Bacillus cereus) undersökningar görs med metoderna EN/ISO 7932:2004 eller NMKL 67: 2010 (beräkningen genomförs med Bacillus cereus -selektiv agar).

I projektets STEC-, EPEC- och Bacillus thuringiensis -undersökningar görs analyserna som ett samarbete mellan de lokala laboratorierna och Eviras Mikrobiologiska laboratorium. De lokala laboratorierna ansvarar för det preliminära konstaterandet av STEC- och EPEC-bakterien samt bestämningen av Bacillus cereus-gruppens bakterier. Evira å sin sida ansvarar för säkerställande av STEC- och EPEC-bakterierna med en odlingsmetod (undersökningens slutförande) samt undersökning av produktion av kristaller som är typisk för bakterien Bacillus thuringiensis som separerats från B. cereus-gruppens bakterier.

Förverkligandet av undersökningens olika faser som ett samarbete mellan olika aktörer på olika platser utgör naturligtvis en utmaning för framgång i analyserna. Efter att de första proverna för vidare undersökningar har anlänt har vi observerat att de laboratorier som skickar prover för vidare undersökning bör fästa speciell uppmärksamhet i synnerhet vid följande: 

  • Sändning av STEC- och EPEC-anrikningsbuljonger till Evira så fort som möjligt. Anrikningsbuljonger som preliminärt konstaterats vara STEC- eller EPEC-positiva ska anlända till Evira inom fyra dagar efter avslutad anrikning så att fortsättningen av analysen genom odlingsbekräftelse förblir tillförlitlig.

  • Bakteriehalten av Bacillus cereus-gruppens bakterier som skickas för vidare undersökningar ska vara minst 10 000 pmy/g. Undersökningar i projektet riktas till högre halter av B. cereus -gruppens bakterier som kan vara betydande för eventuellt insjuknande.

  • För projektets prover ska man använda projektets egna remisser (2 st./sändning).

Mer specificerad beskrivning av projektet, anvisningar för lokala laboratorier samt underlag för remiss till vidare undersökning finns att få på Eviras Internet-sidor: Patogener-i-förpackade-bladgrönsaker-2018-2019.

I frågor gällande sändning av prover i projektet samt laboratorieundersökningar kan ni kontakta:

Saija Hallanvuo: saija.hallanvuo(at)evira.fi; tfn 040 489 3448 (STEC och EPEC)

Maria Nummela: maria.nummela(at)evira.fi; tfn 040 489 3456 (Bacillus)