En förfrågan om jämförelseresultat skickas ut i mars 2018

5.3.2018

Godkända laboratorier för kännedom. En förfrågan kommer att skickas till dem per e-post under
vecka 11, där de ombeds lämna in uppgifterna om jämförelseresultat under åren 2016 och 2017.
Förfrågan som skickas ut och kontrollen av jämförelseresultaten gäller de mikrobiologiska och
kemiska metoder för undersökning av livsmedel, foder, gödselfabrikat och avföringsprover av djur
vid myndighetstillsyn och lagstadgad egenkontroll som finns i Eviras register över godkända
laboratorier.


Kontrollerna av jämförelseresultaten sker med stöd av EU:s kontrollförordning EG nr 882/2004
(artikel 33 punkt 2c). Med hjälp av bland jämförelseresultaten kontrollerar Eviras nationella
referenslaboratorier verksamheten hos de laboratorier som godkänts för myndighetsanalyser och
lagstadgad egenkontroll.


Förfrågan skickas med e-post under vecka 11 till de laboratorier som finns i registret över
godkända laboratorier. Till förfrågan bifogas Excel-tabeller med de metoder förtecknade för vilka
jämförelseresultaten ska lämnas in. Förfrågan bör besvaras före den 15 april 2018.


Mer information
Överinspektör Taija Rissanen, godkända laboratorier, tfn 029 530 4136, taija.rissanen(at)evira.fi
Specialforskare Saija Hallanvuo, mikrobiologiska metoder, p. 040 489 3448
saija.hallanvuo(at)evira.fi
Forskare Mirja Hokkanen, kemiska metoder, p. 040 489 3406, mirja.hokkanen(at)evira.fi

Teman: