Referensundersökning av selen, höst 2017

Som nationellt referenslaboratorium har Evira som uppgift att koordinera verksamheten i de offentliga godkända laboratorierna enligt EU:s förordning om kontroll EG Nr 882/2004. Referensundersökningarna ger Evira möjlighet att följa de godkända laboratoriernas framgång samt för laboratorierna själva möjlighet att utveckla kvaliteten på laboratorieresultaten. 

Den kemiska forskningsenheten ordnade vid årsskiftet en referensundersökning där man fastställde selenhalten i prov av torkat kött. Denna undersökning var den första referensundersökningen som den kemiska forskningsenheten själv ordnade. Undersökningen var en del av en pro gradu-avhandling som man gjorde i den kemiska forskningsenheten, där man undersökte störande faktorer i mätningen av selen med ICP-MS-teknik. Selen är ett intressant analytiskt objekt, eftersom det är ett absolut nödvändigt spårämne för människor och djur, men som i för stora halter är skadligt för hälsan. Dessutom är selen ett relativt krävande grundämne att fastställa med ICP-MS-analys. 

Sammanlagt tio laboratorier deltog i referensundersökningen av selen, varav sju var finländska laboratorier. Resultaten från alla deltagande laboratorier bedömdes som tillförlitliga, eftersom egenvärdet i laboratoriernas alla z-värden var under två. Enligt resultaten är det alltså befogat att anse att kunskaperna i analys av selen är bra i Finland. I samband med resultaten uppgav laboratorierna även vilken metod som användes i mätningen. Största delen av resultaten hade fastställts med ICP-MS-teknik. Det intressanta i resultaten var att de laboratorier som använde större gasflöde fick något lägre selenvärden än de laboratorier som använde lägre flöde.  

Pro gradu-avhandling, Janne Järvinen:
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57564

Ytterligare information:
Forskare Janne Järvinen, tfn 050 349 6763, janne.jarvinen(at)evira.fi