Analytikområden och uppgifter

Livsmedlens och fodrens trygghet

Vid trygghetsundersökningar av livsmedel och foder arbetar Evira som ett nationellt referenslaboratorium enligt EU:s övervakningsförordning (882/2004) och zoonosdirektivet (2003/99/EG).

Verksamhetsobjekten och uppgifterna:

 Evira har dessutom referenslaboratorieuppgifter enligt nationell lagstiftning:

Djursjukdomsdiagnostik

Djursjukdomslagstiftningen i Finland bestämmer att vissa undersökningar ska utföras av Evira. Evira verkar som referenslaboratorium enligt de forskningsuppgifter som bestäms av djursjukdomslagstiftningen (441/2013). De laboratorier som utför dessa undersökningar är skyldiga att efterfölja de anvisningar som Evira ger. EU har antingen sjukdoms- eller djurartsspecifika referenslaboratorier som baserar sig på direktiv och Evira verkar då som ett nationellt referenslaboratorium enligt dessa direktiv.


Världens djurhälsoorganisation (OIE) har utnämnt Evira till OIE:s referenslaboratorium för kräftpest.

Växtanalytik

Begreppet referenslaboratorium utvecklas mest av Eviras verksamhetsområden vad gäller produktionssatsningen för växthälsa samt jord- och trädgårdsekonomi. Ändringen av EU:s lagstiftning, en harmonisering av produkterna och frigörandet av inrikeshandeln kommer att öka det nationella referenslaboratoriets betydelse.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS