Evira som internationellt referenslaboratorium

Det internationella laboratoriet betjänar laboratorier i olika länder i frågor kring diagnostik och analytik. 


Evira verkar som internationellt referenslaboratorium för undersökning av kräftpest och utsäde.