OIE Referenslaboratorium för kräftpest

Världsorganisationens för djurhälsa OIE:s referenslaboratoriers huvudsakliga uppgifter är

 • att sammanföra och förenhetliga expertisen på en viss sjukdom
 • att förvara biologiskt referensmaterial som krävs vid identifiering av en viss sjukdom och leverera det till de nationella laboratorierna
 • att utveckla metoder för identifiering och bekämpning av en viss sjukdom
 • att samla in, behandla och distribuera nödvändig epidemiologisk information
 • att erbjuda expertistjänster till Världsorganisationen för djurhälsa.

Referenslaboratorierna kan också

 • erbjuda medlemmarna i Världsorganisationen för djurhälsa vetenskaplig eller teknisk utbildning
 • erbjuda diagnostiska tjänster till medlemmarna i Världsorganisationen för djurhälsa. Om sjukdomar som skall anmälas till OIE konstateras, skall referenslaboratoriet lämna en anmälan om fyndet till OIE:s representant i landet i fråga och till OIE:s huvudkvarter.
 • arrangera vetenskapliga konferenser
 • koordinera vetenskapliga eller tekniska undersökningar i samarbete med andra laboratorier eller organisationer
 • publicera och distribuera sådan till det egna verksamhetsfältet anknytande information, som kan vara till nytta för andra medlemsländer.

OIE – referenslaboratorium för kräftpest

Livsmedelssäkerhetsverket Eviras verksamhetsställe i Kuopio utnämndes till OIE-referenslaboratorium för kräftpest ( Aphanomyces astaci) under OIE:s generalförsamling i maj 2009. Till ansvarig expert utnämndes veterinär Satu Viljamaa-Dirks.
För kräftpest finns nu två referenslaboratorier, av vilka det andra, CEFAS Weymouth,
ligger i England med Dr. Birgit Oidtmann som expert.

Evira Kuopio kan bistå veterinärmedicinska laboratorierna i andra länder genom att:

 • analysera kräftprover (levande, djupfrysta eller alkoholkonserverade kräftor)
 • verifiera arten A. astaci och genotypen för algsvampar isolerade från kräftor
 • erbjuda utbildning i odlingsmetoder och molekylgenetiska metoder för diagnosticering av kräftpest
 • leverera referensstammar av kräftpest eller DNA isolerat från sådana
 • erbjuda konsultation i fråga om förekomsten och bekämpningen av kräftpest

Om tjänsterna sluts ett separat avtal.

Årlig beskrivning av referenslaboratorieverksamheten:
Från 2013 rapporterna kan läsas på World Oganisation for Animal Health OIE, Crayfish plague.
Report of activities 2012 
Report of activities 2011 
Report of activities 2010 
Report of activities 2009  

Kontaktuppgifter:
OIE referenslaboratorium för kräftpest
Satu Viljamaa-Dirks
Evira Kuopio 
PB 92
70701 Kuopio
tfn 044 720 1469 
fax 020 7724 970
satu.viljamaa-dirks at-merkki-kapea.gif evira.fi

 

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER

oielogo_.jpg : 28Kb