Trikinundersökningar

Vid köttbesiktningar görs s.k. trikinundersökningar för att påvisa ev. larver av trikinella hos djurarter som är känsliga för kontaminationen. Evira ordnar årligen referensundersökningar för köttbesiktningslaboratorier och resultaten från undersökningarna används då man godkänner laboratorier.  


Referensundersökningar är avgiftsbelagda och man anmäler sig till dem via e-post till adressen oulu at-merkki.gif : 1Kb evira.fi.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS