Kemiska analyser

För gödselfabrikat analyseras totala och varierande lösliga halter av huvud- och binäringsämnen. Vid behov utförs också analyser för tungmetaller samt beroende på matrisen även för neutraliseringsförmåga, siktning, pH, ledningsförmåga, volymvikt och fuktighet.

Ytterligare upplysningar:
Tarja Kousa, specialforskare, sektionschef (sektionen för oorganisk kemi)
tarja.kousa@evira.fi
tfn 040 824 3086

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS