Spannmåls kvalitet

Spannmålskvaliteten Spannmålslaboratoriet främjar användningen av finländskt spannmål och konkurrenskraften genom att såväl producera information om spannmål som laboratorie- och utbildningstjänster.

Spannmålslaboratoriet är ett av FINAS-ackrediteringstjänsten ackrediterat testlaboratorium (TO14), vars kompetensområde omfattar heltäckande de viktigaste metoderna för analys av spannmålens användningskvalitet och som i sin verksamhet iakttar JSM:s föreskrifter, interventionsbestämmelser och internationella eller nationella handlingssätt.

Spannmålslaboratoriet är ett av den internationella handelsorganisationen inom spannmåls- och foderbranschen Gafta (The Grain & Feed Trade Association) godkänt testlaboratorium. Inom den internationella spannmåls- och foderhandeln tillämpas för det mesta regler som skapats av Gafta. I syfte att säkerställa analyskvaliteten i anknytning till handeln har Gafta skapat ett system för godkännande av laboratorier. Endast ett godkänt laboratorium har rätt att analysera prover när handeln iakttar Gaftas regler.

Tilläggsinformation: 
Elina Sieviläinen, sektionschef
elina.sievilainen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi