Undersökningar av bassängvatten

Kontrollundersökningar av simbassängvatten så som avses i social- och hälsovårdsministeriets förordning 315/2002 ska utföras i ett laboratorium Evira har godkänt med stöd av hälsoskyddslagen (763/1994) och med metoder som utförs enligt den ovan nämnda förordningen och uppfyller kraven i den (tabellen).

Laboratoriets namn Ort

Ahma Ympäristö Oy / Lapin Vesitutkimus

Rovaniemi

Ahma Ympäristö Oy / Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat Ilmajoki
Eurofins Scientific Finland Oy, Kokkolan laboratorio- ja ympäristöpalveluyksikkö Kokkola

Hakalab Oy

Haapavesi

Institutet för hälsa och välfärd THL
(Det nationella expert laboratoriet)

Kuopio

KVVY, Porilab Pori
KVVY, Raumalab Rauma
KVVY, Tavastlab Hämeenlinna
KVVY, Tampere Tampere
Kymen Ympäristölaboratorio Oy Kuusankoski
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy Turku
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Lohja
MetropoliLab Oy Helsinki
Nab Labs Oy, elintarvike- ja ympäristölaboratorio Jyväskylä
ScanLab Oy Oulu
Ramboll Analytics Lahti
Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy Lappeenranta

Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy

Joensuu

Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy

Kajaani 

Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy Kuopio

SeiLab, Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorio

Seinäjoki

SGS Inspection services Oy

Kotka

Snellmans Köttförädling Oy Ab

Pietarsaari

Vaasan kaupungin ympäristölaboratorio Vaasa
VITA-Terveyspalvelut Oy, VITA Laboratorio Helsinki
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet laboratoriet

Jomala

 

Mer information på andra webbplatser