Undersökningar av bassängvatten

Kontrollundersökningar av simbassängvatten så som avses i social- och hälsovårdsministeriets förordning 315/2002 ska utföras i ett laboratorium Evira har godkänt med stöd av hälsoskyddslagen (763/1994) och med metoder som utförs enligt den ovan nämnda förordningen och uppfyller kraven i den (tabellen).

Laboratoriets namn Ort

Ahma Ympäristö Oy / Lapin Vesitutkimus

Rovaniemi

Ahma Ympäristö Oy / Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat Ilmajoki
Eurofins Scientific Finland Oy, Kokkolan laboratorio- ja ympäristöpalveluyksikkö Kokkola

Institutet för hälsa och välfärd THL
(Det nationella expert laboratoriet)

Kuopio

KVVY, Porilab Pori
KVVY, Raumalab Rauma
KVVY, Tavastlab Hämeenlinna
KVVY, Tampere Tampere
Kymen Ympäristölaboratorio Oy Kuusankoski
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy Turku
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Lohja
MetropoliLab Oy Helsinki
Nab Labs Oy, elintarvike- ja ympäristölaboratorio Jyväskylä
Ramboll Analytics Lahti
Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy Lappeenranta

Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy

Joensuu

Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy

Kajaani 

Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy Kuopio
ScanLab Oy Oulu
SeiLab Oy, Haapaveden toimipiste Haapavesi

SeiLab, Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorio

Seinäjoki

SGS Inspection services Oy

Kotka

Snellmans Köttförädling Oy Ab

Pietarsaari

Vaasan kaupungin ympäristölaboratorio Vaasa
VITA-Terveyspalvelut Oy, VITA Laboratorio Helsinki
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet laboratoriet

Jomala

 

Mer information på andra webbplatser