Undersökningar av foder

Myndighetsprover av foder kan undersökas i ett nationellt referenslaboratorium (=Evira) eller i ett laboratorium som Evira har godkänt (foderlagen 86/2008, ändring 502/2014). 

Foderföretagarnas lagstadgade egenkontrollsprover kan undersökas i ovannämnda laboratorier, i ett godkänt egenkontrollaboratorium eller i ett laboratorium som ligger i ett annat EU-land och som utsetts av Evira (utnämning göras på ansökan av en foderföretagare). Egenkontrollaboratorier måste ha godkännandet i början av år 2016.

Godkända myndighets- och egenkontrollaboratorier kan ses i tabeller nedan.  

Godkända laboratorier för undersökning av myndighetsprov (salmonella)

Laboratoriets namn

Ort

Eurofins Scientific Finland Oy, Raisio enhet

Raisio

Eurofins Scientific Finland Oy, Kokkolan laboratorio- ja ympäristöpalveluyksikkö

Kokkola

Fin FurLab Oy

Vaasa

KVVY, Raumalab

Rauma 

Lauttakylän Elintarvikelaboratorio Lauttalab

Huittinen

MetropoliLab Oy

Helsinki

Novalab Oy

Karkkila

 

Godkända laboratorier för egenkontroll (salmonella)

Laboratoriets namn

Ort

Hankkija Oy

Turku

Mildola Oy

Kantvik 

Ramboll Analytics

Lahti 

Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy

Kuopio

Seilab Oy

Seinäjoki

 

 

Mer information på vår webbplats