Undersökningar av hushållsvatten

Undersökningar enligt social- och hälsovårdsministeriets förordningar 1352/2015 och 401/2001 ska utföras i ett laboratorium som Evira har godkänt med stöd av hälsoskyddslagen (763/1994) och med metoder som ingår i Eviras register och är föreskrivit i ovan nämnda förordningar (tabellen).

 

Laboratoriets namn

Ort

Ahma Ympäristö Oy / Lapin Vesitutkimus

Rovaniemi

Ahma Ympäristö Oy / Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat

Ilmajoki

Ahma Ympäristö Oy / Suomen Ympäristöpalvelu

Oulu

Eurofins Scientific Finland Oy, Raisio enhet

Raisio

Eurofins Scientific Finland Oy, Kokkolan laboratorio- ja ympäristöpalveluyksikkö

Kokkola 

Hakalab Oy

Haapavesi

Institutet för hälsa och välfärd THL
(Det nationella expert laboratoriet)

Kuopio

KVVY, Porilab

Pori 

KVVY, Raumalab

Rauma 

KVVY, Tavastlab

Hämeenlinna

KVVY, Tampere

Tampere

Kymen Ympäristölaboratorio Oy

Kuusankoski

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy

Turku

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Lohja

MetropoliLab Oy

Helsinki

Nab Labs Oy, Ambiotica

Jyväskylä 

Nab Labs Oy, elintarvike- ja ympäristölaboratorio

Jyväskylä 

Net-Foodlab Oy

Turku

Novalab Oy

Karkkila

ScanLab Oy

Oulu

Ramboll Analytics Oy

Lahti

Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy

Lappeenranta

Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy

Joensuu

Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy

Kajaani 

Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy

Kuopio

SeiLab, Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorio

Seinäjoki

SGS Inspection Services Oy

Kotka

Snellmans Köttförädling Oy Ab

Pietarsaari

Vaasan kaupungin ympäristölaboratorio

Vaasa

Valio Oy

Seinäjoki

VITA-Terveyspalvelu Oy, VITA Laboratorio

Helsinki 

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Jomala

 

Mer information på andra webbplatser