Trikinundersökningar

Laboratorier som utför trikinundersökningar som anknyter till köttbesiktning ska vara godkända av Evira med stöd av livsmedelslagen (23/2006). I tabellen nedanför finns förteckning över godkända laboratorier.

Vid trikinundersökningar ska man tillämpa metoder som fastställts i lagstiftningen (EG 1375/2015) och följa de krav föreskrivit i jord- och skogsbruksministeriets förordningen 590/2014. Dessutom ska personen som gör trikinundersökningar ha genomgått trikinutbildning och laboratoriet ska delta i referensundersökningar som arrangeras av Evira.

Laboratorieprov, ex. kokprov och mätningen av köttets pH, som bestyrker köttbesiktningsbeslut kan utföras i ex. ett driftlaboratorium i slakteriet utan godkännande av Evira. Evira har upprättat anvisningar för sensorisk analysering av köttets kvalitet och mätningen av köttets pH (på finska): Eviras anvisning 8004 "Lihan keittokoe (aistinvarainen laadunarviointi)" ja Eviras anvisning 8315 "Lihan pH:n mittaaminen".

Laboratoriets namn

Ort

A-Liha Jyväskylä Oy

Jyväskylä

Atria Suomi Oy

Nurmo, Kauhajoki

Evira (Det nationella referenslaboratoriet)

Oulu

HKScan Finland Oy

Forssa, Mellilä

KVVY, Raumalab

Rauma 

Kymen Ympäristölaboratorio Oy

Kuusankoski

Lepikon teurastamo

Kankaanpää

Nab Labs Oy, elintarvike- ja ympäristölaboratorio

Jyväskylä

Remeskylän kotiliha

Kiuruvesi

Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy

Lappeenranta

Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy

Joensuu

SeiLab, Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorio

Seinäjoki

Snellman Köttförädling Ab

Pietarsaari

Väisäsen kotiliha

Iisalmi

 

Mer information på vår webbplats

 

Mer information på andra webbplatser