Provtagning och insändning av prover

Anvisningar för provtagning och -sändning med anknytning till Eviras livsmedel-, foder och gödselfabrikat- samt djursjukdomsundersökningar finnas

Djursjukdomsundersökningar:  undesökningsremisseranvisningar för provtagning och insändning av prover
Livsmedel, foder och gödselfakrikat:  följebrev för kemiska undersökningar och anvisning för livsmedel, foder- och gödselprov
Växter:  blanketter

När man sänder prover per post ska man följa postens allmänna anvisningar.

 

Kunderna får Eviras  alla analyscertifikat med e-post

Eviras kunder får i fortsättningen analyscertifikaten för djur- och växtsjukdomar och livsmedelssäkerhet med e-post om de vill. Analyscertifikat som kommer som e-postbilaga ersätter certifikat som skickas per post. I de nya remisserna efterfrågas kundernas e-postadresser. Om man vill ha analyscertifikat med posten som förr, bör ingen e-postadress fyllas i på remissen

 

 MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS