Jämförande test

Jämförande test mäter kvaliteten i analytiken hos laboratorier. I egenskap av nationellt referenslaboratorium har Evira uppgiften att ordna referensundersökningar för nationella, officiella laboratorier, samt kontrollera framgång hos dessa. Evira arrangerar vid behov referensundersökningar och erbjuder referensmaterial för främst de undersökningsmetoder där kommersiella referensprover inte finns tillgängliga. I nordiska styrgruppen för mikrobiologiska referensundersökningar av livsmedel (svenska Livsmedelsverket, SLV), där Evira är representerad, är Evira kontaktlänken för lokala laboratorier i frågor kring referensundersökningar.