Riskvärdering

Riskvärdering är en vetenskaplig process som består av bestämning av faror, beskrivning av faror, bedömning av exponeringen och beskrivning av risken. 

Arbetet vid forskningsenheten för riskvärdering koncentrerar sig på följande områden:

  • Djur Riskvärdering av smittsamma djursjukdomar
  • Växter Riskvärdering av växthälsa
  • Livsmedel Livsmedelmikrobiologisk riskvärdering av livsmedel Kemisk riskvärdering av livsmedel Konsumentriskvärdering  av livsmedel

Resultaten av riskvärderingen används som stöd för riskhantering och beslutsfattande. Riskvärderingar i anslutning till smittsamma djursjukdomar bidrar till utvecklingen av sjukdomsskydd och beredskapsplaner för smittsamma djursjukdomar. Med hjälp av mikrobiologisk eller kemisk riskvärdering kan antalet mikrober i livsmedel eller exponeringen för skadliga kemikalier reduceras och livsmedelssäkerheten förbättras. Riskvärderingarna inom växthälsan utnyttjas då man vill förhindra att nya växtskadegörare som hotar växtproduktionen sprider sig till vårt land.

Riskvärdering är fristående från riskhantering och beslutsfattande. Centralt för riskvärderingen är ändå ett omfattande samarbete med näringen, forskningen och andra myndigheter.

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS