Berätta din åsikt om Oiva, svara på enkäten!

Praktiska erfarenheter av Oiva från branschens företagare och verksamhetsansvariga är värdefull information som används vid utvecklingen av livsmedelstillsynen. Delta i enkäten och berätta din åsikt! 

Vi önskar att du svarar på enkäten enligt verksamhetsställe. Det tar cirka 10–20 minuter att besvara frågorna. Du kan svara med namnet på ditt verksamhetsställe eller anonymt. Svaren behandlas helt konfidentiellt och enskilda verksamhetsställens svar offentliggörs inte i någon form och de överlåts inte utanför projektgruppen. Svarstiden går ut 3.10.2016.


Oiva-kysely:
https://www.webropolsurveys.com/S/FAF802E7AD9D7FD5.par

Oiva-enkäten: https://www.webropolsurveys.com/S/90DC23CD5CD70ADF.par

 

Tack för ditt besvär!

Forskare Peppi Haario på Evira ger mer information om enkäten på tfn 050 3059814, peppi.haario@evira.fi