Rapporter

Informeringen under pågående projekt om resultat från riskbedömningar ges främst via expert- och samarbetsgrupper, men det eftersträvas att distributionen för kommentarer på rapporterna når så många intresserade parter som möjligt.